Thiên thần: Tôi không quan tâm Manchester United Không.7 Jersey Dangal đã phá hủy tôi trang web bóng hoàn chỉnh nhất

Angel: Tôi không quan tâm những gì người hâm mộ Jersey của Manchester United số 7 đã phá hủy tôi [Situs Bola Terlengkap]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 9: Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United để có được chiếc áo số 7 hôm nay.Anh ấy nghĩ rằng đây là một danh dự của OneSupreme. Tuy nhiên, trong Agen